Planinsko društvo Viharnik
Planinska šola

Dobrodošli v Online Planinski šoli na spletni strani PD Viharnik.


Stran je predvsem namenjena preverjanju znanja iz planinske šole. Znanje lahko pridobite v učbeniku Planinska šola (PZS, Ljubljana, 2005) ali v plannskih šolah in tečajih, ki jih izvajajo planinska društva. Za varno hojo v gore ni dovolj le teoretično znanje, ampak je potrebno pridobiti tudi praktične izkušnje, ki jih najlažje pridobite v organiziranih akcijah planinskih društev.Navodila za reševanje testa:

Pri izbirnih vprašanjih označite kvadratek pred enim ali več pravilnimi odgovori. Večinoma je pravilnih tudi več odgovorov. V tem primeru morate potrditi vse pravilne odgovore in nobenega napačnega.

Pri vprašanjih, kjer je treba razvrstit odgovore po določenem ključu, vpišite pravo številko (1,2,3...) v kvadratek pred odgovor. Vpišite samo številke brez pik in drugih znakov.

Pri vprašanjih, ki zahtevajo odgovor z besedami, vpišite odgovor. Ne dodajajte nobenih nepotrebnih odvečnih znakov (vejice, presledki...). Odgovor naj bo v pravem sklonu in slovni?nem ?tevilu, glede na postavljeno vprašanje.
Primer:Kako se imenuje vzpetina do 500m relativne višinske razlike? Odg:hrib napačno:hribi, hri b, ... Pri osebnih imenih naj bo vedno prvo ime in potem priimek.

Pri vprašanjih, ki zahtevajo, da vstavite besedo ali številko, vpišite manjkajoč del stavka v prazen prostor. Glede oblike besede velja isto kot pri vprašanjih, ki zahtevajo odgovor z besedami.

Trenutno ni možno shranjevanje rezultatov. V pripravi je nova stran, kjer bodo na voljo spet vse možnosti.